Jednostka Operacyjno-Techniczna

Osiągnięcia

Jednostce nadano Złoty Znak Związku OSP RP za zasługi dla Pożarnictwa. Pomimo, że jednostka nie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, bierze czynny udział w akcjach ratowniczych na terenie swojej gminy, a nawet poza powiatem, niosąc ludziom pomoc na zalanych terenach w Tarnobrzegu i Mielcu. Jednostka ostatnio włożyła dużo sił w pracę we własnej miejscowości, gdyż wieś Gogołów bardzo ucierpiała w czerwcowej powodzi. OSP Gogołów bierze czynny udział w zawodach na szczeblu gminy i powiatu, czego dowodem są liczne puchary i dyplomy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz