Jednostka Operacyjno-Techniczna

Zarząd


ZARZĄD OSP GOGOŁÓWPrezes:  Daniel Krawczyk 
Naczelnik: Jan Pieczykolan
Z-ca prezesa: Krzysztof Płaziak 
Z-ca naczelnika: Mateusz Białoń
Sekretarz: Aleksandra Sadowska 
Skarbnik: Kazimierz Jantoń
Gospodarz: Mateusz Kapłon
Kronikarz: Aleksandra Sadowska 
Członek: Tomasz Bryda 
Wiceprezes: Janusz Srebrny 


KOMISJA REWIZYJNAPrzewodniczący: Dawid Kapłon 
Z-ca przewodniczącego: Paweł Wilczek 
Członek: Robert Kolbusz